Bạn có biết: vợ đẻ, chồng cũng được tiền thai sản?

Dù vợ không có BHXH nhưng chồng có tham gia thì khi vợ sinh con, chồng vẫn được hưởng chế độ thai sản như đã quy định trong luật.

Bạn có biết: Vợ đẻ, chồng cũng được tiền thai sản?

Sau khi luật BHXH năm 2014 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2016 thì khi phụ nữ nghỉ sinh được nghỉ 6 tháng và hưởng trợ cấp thai sản 100% bằng tiền lương hàng tháng của 6 tháng trước đó. Cánh mày râu cũng được hưởng chế độ thai sản. Vậy người chồng được hưởng những chế độ gì trong chính sách mới này?

1. Số ngày được nghỉ khi vợ sinh con

Bạn có biết: Vợ đẻ, chồng cũng được tiền thai sản?

Theo khoàn 2, điều 34, Bộ Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi vợ sinh con như sau:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm, khi vợ sinh con sẽ được hưởng các chế độ về thời gian nghỉ việc như sau:

– Sinh thường: nghỉ 5 ngày làm việc

– Sinh mổ hoặc sinh non dưới 23 tuần tuổi: nghỉ 7 ngày làm việc

– Nếu vợ sinh đôi thì chồng được nghỉ 10 ngày, tương tự sinh 3 thì được nghỉ 13 ngày (cộng thêm 3 ngày khi song sinh hoặc tam sinh … )

Đọc thêm  Làm theo cách này, tật nói ngọng của bé sẽ hết ngay

– Trường hợp vợ sinh đôi nhưng phải mổ thì chồng được nghỉ 14 ngày

Các chế độ trên được áp dụng trong 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con

Tại điểm b, khoản 1 Điều 39 Bộ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản một ngày của lao động nam (đối tượng đã được đề cập tại khoản 2 Điều 34) được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia 24 ngày.

2. Chồng được hưởng trợ cấp bao nhiêu từ chế độ thai sản khi vợ sinh con?
Bạn có biết: Vợ đẻ, chồng cũng được tiền thai sản?
Theo quy định của pháp luật, chỉ có người vợ được hưởng trợ cấp khi sinh con. Nhưng đối với trường hợp chỉ có chồng tham gia BHXH thì người chồng cũng được hưởng trợ cấp thai sản, cụ thể:
Theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 31, Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2016: Trường hợp vợ sinh con và chỉ có chồng tham gia BHXH thì tiền hưởng trợ cấp thai sản của chồng sẽ bằng hai tháng lương cơ sở tại tháng sinh con.
3. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng năm 2017
Bạn có biết: Vợ đẻ, chồng cũng được tiền thai sản?
Để được xét duyệt nghỉ khi vợ sinh con, cũng như hưởng trợ cấp tiền thai sản mà vợ không có BHXH thì các lao động nam có thể làm hồ sơ để được hưởng chế độ thai sản như sau:
Theo quy định tại khoản 4, Điều 101, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với nam khi vợ sinh con như sau:
Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.”
Theo đó hồ sơ hưởng chế độ thai sản cũng tùy trường hợp người vợ sinh thường, sinh mổ hay sinh non.
– Dối với sinh thường: Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con. Trường hợp nộp giấy chứng sinh phải kèm thêm bản sao giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng.
– Sinh mổ hoặc sinh non (sinh con < 32 tuần tuổi) cần:
+ Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con
+ Giấy xác nhận sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi tại cơ sở y tế.
Thời gian và nơi nộp hồ sơ được quy định tại khoản 1, Điều 102, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.”

Như vậy, trong khoảng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bạn phải nộp những giấy tờ trên cho người sử dụng lao động để được giải quyết chế độ.

Đọc thêm  Sữa công thức là gì?

Theo Eva.vn