Những câu đố vui cho bé rèn luyện trí thông minh

Đố với đối với người lớn là giải trí, giải tỏa căng thẳng nhưng đối với các bé yêu, nó còn rất hữu ích trong quá trình rèn luyện trí thông minh và nhận thức thế giới xung quanh. Những câu đố vui dành cho bé thường là về thiên nhiên, cây cối, con vật, đồ vật và những thứ rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là những câu đố đã được ShopMeXoai sưu tầm lại, phù hợp với các bé dưới 5 tuổi. Với các câu đố này, mẹ và bé có thể cùng học mà chơi với nhau rồi đó

2 APR538k 6 CJdpox9KxM 3x6JYU28qDLIydCVR7 MVaZK96QS1QNcVuVZPdPWiALw8LQYEHIiznA6ABI7lTKTuNjycha0k1shQ1VJMuVqJQMZhQUhuDl67PqJY esDr86gCEwLB0bi3k cN9enbjN15bEoV1lUxbDK9w4Gsl sO0K1nRGbkBIN51P2JoFmj Hi9MRhiVxCAZYqSE8EvLkJSL5mTrP0EwZBckAdzTFuOe1T151U5vcN4J03QYQfbi2iiHcfeCcf Y9B6lY2p9B7oWODaMQhBH1f7ifzXc397XBpgx0G9s4 qwM5Pf0R3nJO Da ZcirXZ6M68QXzA8VKeYLWNeMh dZfo57xqo atuq188bUOXe0WAmpOWmYT0qlc056L75jWEY nyg1UEZaHRInzOl 3G9KzJGCOhvX9bCR9GIEw wEYfD 0ZAzyhzyPucpwy1os5OA6vcaMbxVljQrXUNZz6lGO6xn0 f8xvsomHi3P8iURHe4TDOrDD8wzEWSETjhNqFVUd7ZuCLuY9k2aB5HPMZgfTOOwwiQTgA7LEvyZmHL3T83Xduzs4eGKDI7VX8uHG4PU2GUSSfO jboZQ9tOGmqPAgHWCa6l1fdveIzTPtyjzSr2V 9TD9XNAWFrj5dF9ZgPJriX27q1BqIXLPmlGCO eQWxf9q2yuO CiVkfkUO4uhE5zxeKMQ4KPkHxAGy242d1nFCIr0tXEYPpqgcljJIT SuqT7i9KxRkKt3rRCpwX6PlOgll9 UInfgHeQwiK8RfATwrA6T4aHqM3xVdioW3HXed8NEuv HnDAMXGM JAmhKudMJWhwempHQWV7ZAohBwroia5 E6TgSHvoUIF4nQVIw06S34hGfoI GZbZ0U